Coaching & advies

Coaching en advies

De weg naar je Zelf

·       Vrijheid en rust mogen ervaren

·       In jouw volle kracht kunnen staan

·       Waar liggen jouw creatieve talenten?

·       Je prettig voelen bij de dingen die je doet

·       Hoe los ik de ‘rode draad’ in mijn leven op?

·       Die werkplek vinden en hebben waarin jij je thuis voelt

·       Volledig vertrouwen en bouwen op jezelf en vanuit jou zelf

·       In harmonie leven en je prettig voelen met de mensen om je heen

·       Wonen, werken en je sociale leven invullen waarbij jij je goed voelt.

 


We zijn allemaal opgegroeid met vaste ideeën en invullingen waardoor wij ons leven en de wereld om ons heen hebben opgebouwd, maar wat, als we over dat leven of delen daarvan ons niet ‘happy’ voelen?

Wat, als we constateren dat we telkens weer in situaties belanden waar we helemaal niet in willen verkeren of willen zijn?

Wat, als we zien dat de zaken die we echt willen, niet uitkomen, hoe hard we er ook voor ploeteren of aan werken?

En wat, als we regelmatig ervaren dat we tegen een muur aanlopen bij b.v. instanties, werkgevers, artsen enz.?

We lopen in hetzelfde cirkeltje rond, blijven dezelfde situaties op ons levenspad tegenkomen.

Zie daar maar eens helder licht op te werpen en uit te komen.

Volgens de mythologie wijzen “steenmannetjes” je de weg naar boven.

Vaak zitten we zo verstrengeld en zijn we het (over)zicht kwijt zodat we ‘iets’ van buitenaf nodig hebben om helderheid en inzicht te verkrijgen, even de focus en het licht te werpen zodat we in die verstrengeling weten wat ons te doen staat.

Dit is in principe wat ik doe, we zullen samen het licht werpen op deze stukken, zodat jij hier zelf mee verder kunt en helder (over)zicht krijgt.

We bezitten allen de kracht en het vermogen onze leefomgeving/wereld te veranderen.

Het vertrouwen hebben dat jij die ‘kracht’ bezit en kunt aanspreken wanneer dat nodig is, is een weg naar jou Zelf.

De kracht die wij allen bezitten en we maar al te vaak maskeren door middel van emoties zoals angst, verdriet en boosheid, maar ook overmatige blijdschap….

Het lijkt alsof we aan de nare situaties waarin we terecht komen niets kunnen doen, het lijkt alsof we dit maar moeten doorstaan en ondergaan.

Het is de weg naar onze innerlijke stukken die het uiterlijke zullen veranderen. De weg naar ons zelf en daardoor onze werkelijke krachten aan te kunnen spreken.

Die weg naar ons zelf kan confronterend zijn en gemoedstoestanden teweegbrengen, ik zal je hier tijdens het proces liefdevol in bijstaan.


Zullen wij samen in de spiegel kijken?

 

Binnen de werkwijze welke ik toe pas kunnen we vele kanten op. Dit klinkt breed, echter elk mens is uniek en er is geen geijkt plaatje voor elke situatie voorhanden.

Afstemmen is het eerste wat we samen zullen gaan doen, ik werk met de binnenwereld van de individuele mens. Wat speelt daar, wat maakt dat je op dat moment er even niet uitkomt en je het gevoel hebt niet verder te kunnen? Welke patronen spelen een rol? Wat maakt je boos, verdrietig of bang? Wat houd je tegen actie te nemen of waarom leg je de lat zo hoog? Waar liggen de zaken die wij door middel van een andere kijk erop ook anders kunnen gaan benaderen en zien?

Hoe kijk jij naar de wereld om je heen en mag die ‘kijk’ er zijn? Dit afstemmen zal het eerste gesprek vormgeven. Deze zal tussen de 1 en 1,5 uur duren.

Door middel van vervolggesprekken, het verder uitwerken van de probleemsituaties en het inzichtelijk maken van je interesses, kunnen we de vraagstelling verder duidelijk krijgen.

Samen kijken we welke ´hulpmiddelen’ van toepassing kunnen zijn in de coaching. Om zo te kunnen groeien naar daadwerkelijke oplossingen en inzichten binnen jouzelf.

Vraag vrijblijvend een coachingsadvies aan

 

Als je je kunt ontspannen in verwarring, zul je helderheid vinden.

Als je je kunt ontspannen in onzekerheid, zul je zekerheid vinden.

Als je je kunt ontspannen in kwetsbaarheid, zul je kracht vinden.

Als je je kunt ontspannen in onrust, zul je vrede vinden.

(Afkomstig uit het boek “de ontdekking van het nu”, van Erik van Zuydam)

 

Reacties zijn gesloten.