Reiniging huis & kantoor

Reiniging huis & kantoor

Energetisch reinigen van huis en/of kantoor

Het komt regelmatig voor dat er in huizen, gebouwen, kantoren (en niet alleen oude gebouwen) energie hangt waar de bewoners of werkende mens last van kan hebben.

Deze energieën hebben vaak negatieve effecten op de gezondheid en het welbevinden van de bewoners en/of werknemers. Het is duidelijk dat als je aan je eigen gezondheid werkt er een beter resultaat bereikt kan worden indien je woon/werk ruimte ook ‘schoon’ is omdat je als persoon niet los staat van je omgeving. In energie vindt er altijd een wisselwerking plaats.

Het is vaak lastig te herkennen of een ruimte gereinigd dient te worden, de energie kan heel subtiel werken waardoor het net lijkt alsof de zaken die jou nadelig beïnvloeden bij het gewone dagelijkse leven behoren, want iedereen is weleens ziek, zit niet lekker in zijn vel of ervaart een tegenslag in zijn leven.


Enkele voorbeelden waarop eens nagedacht kan worden om het huis, gebouw of werkruimte te laten reinigen zijn:

Als men een nieuw of bestaand huis/gebouw betrekt
Als men de verkoop van een huis/gebouw wil bevorderen (dus bij leegstand)
Als bepaalde plekken zwaar, onprettig of benauwd aanvoelen
Als bepaalde plekken onrust, zwaar gevoel of vermoeidheid teweegbrengen
Als er veel veelvuldig kapotte of niet goed werkende apparatuur is
Als er volwassenen en/of kinderen zijn welke angstgevoelens hebben in de nacht en/of slaapgebrek ervaren
Als een aanwezigheid gevoeld wordt van iets of iemand
Als men tegen verschillende onverklaarbare lichamelijke en/of geestelijke gezondheidsklachten aan loopt
Als er koude vlagen worden ervaren of een huis niet warm te krijgen is
Als de sfeer onder medewerkers negatief is, projecten niet lopen, ziekteverzuim hoog is


Als je ervan uitgaat dat we allemaal geboren zijn met de gave ‘zuiver’ te voelen of iets klopt of niet klopt, is het ook niet zo vreemd dat mensen zich er van bewust zijn of worden dat er ‘iets’ niet klopt in hun huis of gebouw. Dat is vaak het moment waarop men bewust wordt van zaken die niet goed voelen en contact wordt gezocht met ons.

We kennen allemaal het gevoel ergens binnen te komen en iets in de ‘sfeer’ te proeven als daar net iets heeft plaats gevonden. Ook dit is een vorm van herkenning in energie. Ik werk met mijn antenne waarin ik zie in beeld en voel in energie.

Ik werk altijd samen met een partner bij het reinigen van een huis of werkplek.

Ik begin met het inwinnen van informatie. O.a. hulpvraag, ervaringen enz.

We komen naar de woning of werkplek toe en voelen en kijken in elke ruimte wat daar huist. Dit kunnen oude energieën zijn maar ook nieuwe.

Vervolgens zullen we met respect contact maken met de energie van het huis en alles wat daarin huist.

Hierna zullen we aan de slag gaan met het reinigingsritueel en zullen we afronden met een dankbaarheidsritueel. Tijdens de reiniging zullen we de bewoners of medewerkers vragen het pand te verlaten.

Afhankelijk van wat we tegenkomen en afhankelijk van de grootte van het gebouw zullen we tussen de 1 tot 3 uur aan het werk zijn. Er kan van tevoren een gedeeltelijke inschatting gemaakt worden van de tijdsduur.
Als alles afgerond is zal er een nabespreking/evaluatie plaatsvinden.

De gouden driehoek zorgt in een ruimte voor balans en harmonie

 


Mocht je een afspraak willen maken of heb je nog vragen, stuur gerust een berichtje

Reacties zijn gesloten.